Podmienky používania

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Dohoda o používaní internetovej stránky Mamastory.sk (ďalej v texte len "Stránka"), ktorý sa nachádza na internetovej adrese http://www.mamastory.sk, je medzi prevádzkovateľom servera Alliance Media SIA, registračné číslo v Registri podnikov Lotyšskej republiky 40003905351 (ďalej v texte len "Prevádzkovateľ"), a každou fyzickou a právnickou osobou, ktorá navštívi stránku a použije niektorú z jeho služieb (ďalej v texte len "Používateľ").

1.2. Alliance Media SIA poskytuje podporu v rámci zmluvy s majiteľom doménových mien mamastory.sk a nie je vlastníkom doménového mena mamastory.sk.

1.3. Návštevovanie a používanie stránky znamená súhlas Používateľa s podmienkami používania Stránky. Pokiaľ Požívateľ nesúhlasí s podmienkami tejto dohody, tak by nemal navštevovať a používať Stránku.

2. Skladovanie a spracovanie osobných údajov

2.1. Dobrovoľne uvedené osobné údaje Používateľom sa môžu zbierať, ukladať a spracovať Prevádzkovateľom za účelom zabezpečenia komunikácie Stránky s Požívateľom.

2.2. Osobné údaje sa zhromažďujú počas procesu registrácie (vytvorenie účtu) na stránke. Osobné údaje sú meno, e-mail, mesto a krajina bydliska, pohlavie.

2.3. Zachovaním účtu na Stránke, Používateľ potvrdzuje svoj súhlas s presunom ukázaných osobných údajov Prevádzkovateľovi.

2.4. Registrácia na Stránke je dobrovoľná. Pre registráciu na stránke je potrebné len ukázať svoju e-mailovú adresu, ďalšie údaje nie je potrebné vypĺňať.

2.5. Pri zmazaní účtu Používateľa na stránke sú jeho osobné údaje vymazané z databázy Stránky. Používateľ môže kedykoľvek zmazať svoj úče alebo požiadať o to, aby boli jeho osobné údaje zmazané z databázy Stránky.

3. Používanie materiálov Stránky

3.1. Všetky materiály uvedené na Stránke, vrátane textu, designu, grafiky, spôsobu uloženia a zverejňovania informácií, rovnako ako databáza Stránky, nemôžu byť použité bez písomného súhlasu Prevádzkovateľa. Písomným súhlasom sa javí povolenie, odoslané z oficiálnej elektronickej pošty info@mamastory.sk.

3.2. Citovanie článkov je povolené vo výške do 30% z objemu textu s aktívnym odkazom na stránku a nie častejšie ako trikrát za 30 dní.

4. Odmietnutie zodpovednosti

4.1. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za správnosť a obsah informácií, poskytnutých Používateľom, s výnimkou prípadov, kedy odmietnutie zodpovednosti je v rozpore so zákonmi Lotyšskej republiky.

4.2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za rozhodnutia a činy, prijaté Používateľmi stránky, ako výsledok používania stránky. Konzultácie, rady a ďalšie materiály uverejnené na Stránke, sú určené výhradne pre informačné účely a nemôžu nahradiť profesionálnu odbornú radu od špecialistu. Používateľ súhlasí s tým, že použitie uverejnených informácií je len na jeho zodpovednosť.

4.3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah externých stránok, na ktoré vedú odkazy uverejnené na Stránke.

5. Cookies a monitorovanie anonymnej štatistiky

5.1 Stránka používa Cookie - malé fragmenty stránky sú uložené na počítači používateľa za účelom zabezpečenia funkcie stránky. Napríklad súbor cookie umožnia návštevníkom stránky neprihlasovať sa každý raz, keď navštívia stránku. Súbory cookie nie sú programy - sú to len malé textové súbory, ktoré neobsahujú žiadne osobné údaje o užívateľoch. Väčšina internetových stránok používa cookie.

5.2. Návštevou Stránky, dáva Používateľ svoj súhlas na používanie cookies počas návštevy Stránky a uloženie súborov cookie na svojom počítači.

5.3. Na stránke sa používa technológia Google Analytics na vykonanie anonymnej štatistiky návštev stránky.

6. Komunikácia s Používateľmi

6.1 Prevádzkovateľ môže odosielať Používateľom, ktorí majú zaregistrovaní účet na Stránke, nepravidelné elektronické správy za účelom informovania používateľov o dôležitých zmenách v práci Stránky. Používateľ môže odmietnuť odosielanie takýchto správ, keď odošle príslušnú správu na info@mamastory.sk

7. Ďalšie ustanovenia

7.1. Nezrovnalosti a spory medzi Používateľom a Prevádzkovateľom, spojené s používaním Stránky budú riešené formou diskusií. Pokiaľ sa spory nepodarí vyriešiť týmto spôsobom, tak spory budú riešené v súlade so zákonmi Lotyšskej republiky.

7.2. Podmienky tejto Dohody môžu byť zmenené alebo doplnené kedykoľvek a nadobúdzajú platnosť v deň uverejnenia na Stránke bez predchádzajúceho upozornenia používateľov. Používateľ je zodpovedný za zoznámenie sa s danými pravidlami aj možnými zmenami, ktoré nadobudli platnosť.

 

21.04.2015.